Custodie arii naturale protejate

Elaborarea planului de management a ariilor naturale protejate: „Lacul Zagra“ (com. Zagra), „Poiana cu narcise de pe Șesul Mogoșenilor“ (com. Nimigea și com. Șintereag) şi „Zăvoaiele Borcutului“ (com. Romuli).

Custodia celor trei arii protejate din judeţul Bistriţa-Năsăud s-a atribuit în baza convenţiilor de custodie nr. 240, 241 şi 242 din data de 12.04.2011 de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Planul de acţiune propus pentru exercitarea custodiei celor trei arii protejate cuprinde următoarele activităţi necesare pentru realizarea protecţiei efective:

  • Realizarea Regulamentului Ariei Naturale Protejate cu implicarea tuturor factorilor interesați;
  • Realizarea de studii științifice ce vizează biodiversitatea zonei, luând în calcul și speciile alohtone și factorii antropici care pot influența într-o formă sau alta starea de conservare a ariei protejate. În cadrul acestei activități se vor realiza: o Identificarea și cartarea distribuției speciilor (floră, faună) și habitatelor,
  • Realizarea unui protocol de monitoring anual pentru habitate și speciile de floră și faună de interes pentru conservarea sitului,
  • Realizarea unei baze de date complexe (într-un Sistem Informațional Geografic) care să cuprindă informații cu privire la speciile de floră și faună, habitatele și factorii antropici existenți în zonă;
  • Evaluarea impactului antropic și elaborarea strategiilor de prevenire și combatere a acestuia;
  • Realizarea unei analize socio-economice pentru completarea unei baze de date care sa includă: proprietarii/administratorii terenului sitului și a vecinătăților, modul de folosință a acestor terenuri și dinamica sa, precum și structura socio-demografică a comunității locale și activitățile economice din zonă;
  • Activități de consultare, conștientizare și informare a comunității locale cu privire la conservarea ariei protejate și valorificarea durabilă a acesteia, promovarea ariei protejate drept componentă a identității locale;
  • Delimitarea ariei protejate în teren (prin bornare);
  • Mediatizarea ariei protejate în teren (panouri de prezentare și avertizare) și prin mijloacele de comunicare în masă locale (presă, radio, TV);
  • Realizarea și implementarea planului de management pe baza informațiilor științifice privitoare la biodiversitate, impact antropic, analiza socio-economică și strategia de vizitare.

În prezent, custodia celor trei arii naturale protejate este asigurată de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (http://ananp.gov.ro/).

Pentru activitățile de diseminare în aer liber a informațiilor despre ariile naturale protejate din județul Bistrița-Năsăud și alte activități de conservare a biodiversității și geodiversității dispunem de cort pliabil de la sponsorul nostru Expodom.

Facebook

Facebook icon
RSS icon

Copyright 2010-2024. Asociația Harta Verde România.

Sus