Interfață între biodiversitatea din municipiul Bistrița și comunitatea locală

Scopul proiectului: promovarea acțiunilor de cunoaștere si conservare a diversității naturale a faunei, florei și habitatelor din municipiul Bistrița (BMB = biodiversitatea municipiului Bistrița).

Grupuri țintă:

 • personal didactic (științele naturii - biologie, ecologie, geografie, integrare europeană);
 • elevi si studenți;
 • factori locali de decizie,
 • instituții și ONG-uri locale;
 • publicul general interesat de natură/mediu.

Rezultatele așteptate ale derulării proiectului sunt:

 • constituirea unei baze de date pentru biodiversitatea municipiului Bistrița care va fi utilă unui public larg, de la profesori, elevi și studenți până la factorii locali de decizie;
 • înființarea unui Grup de Lucru pentru Biodiversitatea Municipiului Bistrița format din persoane fizice, organizații și instituții implicate/interesate de cunoașterea, conservarea și exploatarea durabilă a biodiversității locale - BioGeoDivBN;
 • redactarea și publicarea (atât sub formă de tipărituri - afișe, pliante, broșuri - cât și pe un website dedicat) de materiale referitoare la (a) situația actuală a florei, faunei și habitatelor din Bistrița și împrejurimi (BMB), (b) modalități de valorificare durabilă a BMB (ecoturism, colectare de plante medicinale, fructe de pădure și ciuperci etc.) și (c) fișe și instrucțiuni de lucru pentru cei interesați de cunoașterea BMB;
 • realizarea unei analize SWOT pentru BMB;
 • creșterea vizibilității problematicii biodiversității locale prin acțiunile de mediatizare a activităților proiectului și prin implicarea directă a unui număr cât mai mare de participanți (cadre didactice, elevi, voluntari). 

Finanțator:

 • Primăria municipiului Bistrița

Parteneri

 • Inspectoratul Școalar Județean Bistrița-Năsăud
 • Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud
 • Asociația „Ascendent”

Grupul de lucru și conștientizare a biodiversității și geodiversității jud. Bistrița-Năsăud este o inițiativă a Asociației Harta Verde România www.harta-verde.ro.


Acest material este publicat în cadrul proiectului „Interfață între biodiversitatea din Municipiul Bistrița și comunitatea locală“ derulat de către Asociația Harta Verde România cu sprijinul financiar al Municipiului Bistrița, prin programul de finanțare nerambursabilă în anul
2011. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Municipiului Bistrița.

Facebook

Facebook icon
RSS icon

Copyright 2010-2024. Asociația Harta Verde România.

Sus