Learning natural values in Europe

Proiectul Learning natural values in Europe (LENA) se desfășoară în perioada 1 august 2012 - 31 iulie 2014 în cadrul Programului Învățare pe toată durata vieții având număr de referință GRU-12-P-LP-220-BN-EE.

Scopul proiectului:

  • Implementarea activităților de conservare a naturii în Europa prin educație și oferirea de oportunități pentru adulți de a-și îmbunătății viețile proprii.

Obiectivele proiectului:

  • reunirea oamenilor din diferite grupuri tinta care sunt interesati de natura si valorile ei;
  • educarea oamenilor cu ajutorul experienței pe termen lung a experților în natură și metodelor de învățare în aer liber;
  • îmbunătățirea cunoștințelor oamenilor despre natură și valorile ei în Europa;
  • sprijinirea oamenilor adulți de a-și îmbunătăți modul de a trăi;
  • dezvoltarea unei metode educaționale de conservare a naturii;
  • cunoașterea oamenilor prin cooperare internațională;
  • creșterea conștientizării despre problemele de mediu și oferirerea de soluții avansate de a le rezolva prin intermediul educației.

Coordonatorul și inițiatorul proiectului este Dr. Matti Masing de la Sicista Arenduskeskus MTÜ (Tartu, Estonia), iar partenerii acestuia sunt Asociaţia Harta Verde România (Bistrița, Romania), HT-Metka Oy (Ltd) (Mankala, Finlanda), AGAT Associazione Geografica per l'Ambiente e il Territorio (Roma, Italia), Asociația Nostra Fortuna Tarcea-Ertarcsa (Tarcea, Oradea, Romania).

Mai multe detalii despre proiect se pot consulta pe site-ul proiectului editat în limba engleză, limba de lucru a proiectului, la adresa www.learning-nature.eu dezvoltat pe platforma Google Sites https://sites.google.com/site/lenaeurope/.
Diseminarea rezultatelor, activitățile de socializare vor avea loc și pe Facebook la https://www.facebook.com/groups/grundtvig.lena/


Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Facebook

Facebook icon
RSS icon

Copyright 2010-2024. Asociația Harta Verde România.

Sus